Historielagets logo er Barken "Grevinde Karen Wedel" som ble bygget på Tangen i 1812.

Velkommen til Tangen og Åskollen Historielag

Historielaget ble stiftet i 1979 for å bevare minnene om noen av de bedrifter ved Drammensfjorden: Drammens Glassverk, Nøsted Bruk og Drammens Jernstøperi som en gang var hjørnesteiner i byens næringsliv og dermed grunnlaget for menneskenes eksistens og for den kulturelle blomstring som fant sted i området rundt bedriftene.

Historielagets samlinger består av over 500 gjenstander med tilknytning til bydelen. Vi har unike gjenstander fra vindusproduksjon i tidligere tider. Vi har flere ovner fra Drammen Jernstøperis produksjon, samt en mengde former og modeller. I tillegg vil du finne gjenstander fra skipsindustrien og fra Nøsted Bruk. Vår fotosamling rommer over 5000 bilder. De representerer en enorm mengde lokalhistorie.

Historielaget har nå kontor- og utstillingslokale i gamle Skoger Kooperative Handelsforening på Svelvikveien 96 i bydelen Glassverket.