Bli medlem!

Vi sitter på en meget stor samling av fotografier, gjenstander, protokoller, nedtegninger og dokumenter fra de nedlagte bedriftene mellom Tangen og Glassverket.

Som medlem får du tilgang til det materialet vi har samlet siden historielaget ble startet i 1979.

Vi registrerer og arkiverer materiale, slik at det kan komme deg til nytte.
Vi har medlemsmøter og turer til historiske steder.

Hvorfor ikke blir kjent med oss? Kanskje vi kan hjelpe deg med ditt interessefelt.

Kontingent innbetales til konto nummer: 2310.21.84688

Kontingenten er kr 150,- for enkeltmedlemskap og kr 250 for familiemedlemskap.