Drammens Glassverk

Ved oppstart i 1873 er navnet Tangens Glasværk med 21 ansatte som lager grønne buteljer og apotekflasker. I 1877 blir det besluttet å bygge om til produksjon av husholdningsglass og belysningsglass, og navnet blir Drammens Glassverk.

P.C. Bjercke kjøper Verket i 1886 og starter produksjon av vindusglass i 1892. Christiania Glassmagasin overtar i 1893 som erstatning for Hurdal Glassverk som da blir nedlagt, og viderefører derved vindusglassproduksjonen som ble startet ved Gjøvik Glassverk og Jevne Glassverk ved Mjøsa rett etter 1800 av glassblåsere fra Bøhmen. Mange glassblåsere og smeltere fra Hurdal Glassverk blir da overført til Drammens Glassverk.

Verkseier Ragnar Tanberg fra Hurdal overtar som Direktør ved Drammens Glassverk i 1930. Selv etter nedleggelsen i 1977 beholder bydelen navnet Glassverket.