Drammens Jernstøperi & Mek. Verksted

Berent Christian Blichfeldt startet et støperi på Tangen i 1846 som etter hvert utviklet seg til Drammen Jernstøberi & Mek. Verksted. Produktene var bl.a. ovner, bryggepanner, gryter, vaffel- og gorojern, i tillegg til beslag for seilskuter.

Bronsestøperiet ble startet ca 1880 og fikk store oppdrag bl.a. med statuen av Henrik Wergeland som ble avduket i Kristiania i 1881. Det ble i alt utført ca.100 større og mindre kunststøpninger fram til 1914. På 1900-tallet kommer turbiner og sentralvarmeanlegg. Under skipsbyggingsperioden fra 1898 til 1908 ble det produsert 23 båter. Senere kommer kjøleanlegg på land og for skip, store kraner, veihøvler, steinknusere og sorteringsanlegg samt pumper og luker til kraftverk.

I 1915 ble ingeniør Ringstad sjef for bedriften og denne familien ledet siden virksomheten helt fram til avviklingen i 1979.