Nøsted Bruk

Konrad Warnecke fra Hamburg bygger i 1850 Dampvæveriet Nøsted på det opprinnelige gårdsdbruket Nøsted. Veveriet blir solgt til Th. Bache og Jens Gram i 1874. I 1875 starter Bache og Gram en trelastbedrift ved navn Nøsted Bruk og Konsul Jens Gram overtar bedriften alene i 1881. Eierskapet til bedriften skifter over flere år.

Etter 1945 utvides produksjonen til å omfatte trefiberplater. Trelastbedriften blir lagt ned i 1965 men produksjon av pressede trefiberplater fortsatte til 1976 da bedriften ble lagt ned.